Bp 119 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizace tvaru kapacitního senzoru

Autor: Jakub Kubeček

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá problematikou převodní charakteristiky kapacitního senzoru. Senzor je tvořen budicími elektrodami a snímací elektrodou. Při vzájemném posouvání elektrod vůči sobě se mění vzájemná kapacita elektrod. Cílem této práce je modifikovat tvar senzoru tak, aby se zlepšila linearita jeho převodní charakteristiky. Práce je rozdělena do několika částí. První částí je odsimulování převodní charakteristiky senzoru v prostředí COMSOL.

Rozměry senzoru jsou zadány vedoucím práce. Druhým úkolem je samotná výroba reálného senzoru. Senzor je tvořen dvěma plošnými spoji, z nichž jeden představuje budící elektrody a druhý snímací elektrodu. Po výrobě a sesazení elektrod vůči sobě bude následovat proměření převodní charakteristiky. Podle získaných a zpracovaných výsledků bude navržen tvar elektrod, který by měl vést k linearizaci převodní charakteristiky. Pro nově navržený senzor se opět provede simulace, poté následná výroba a na závěr i proměření jeho převodní charakteristiky.


Bp 2007 kubecek jakub.pdf