Bp 123 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model technologického procesu

Autor: Jan Malý

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá řízením konkrétního modelu technologického procesu pomocí programovatelného automatu SIEMENS SIMATIC S7-200 a vizualizací tohoto procesu na dotykovém displeji SIEMENS TP177 micro. V první části je představen model techno- logického procesu, který simuluje zásobník. Následuje popis použitého programovatelného automatu, displeje a softwaru k jejich programování. V poslední část obsahuje konkrétní řešení úloh.


Bp 2007 maly jan.pdf