Bp 126 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

IR komunikace pomocí FPGA

Autor: Jan Novotný

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá přenosem dat pomocí infračervených paprsků. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější způsoby modulace, datový přenos pomocí IrDA a protokoly používané dálkovými ovladači. Praktická část zahrnuje připojení modulu infraportu k hradlovému poli FPGA. Součástí práce je také vytvoření systému pro ovládání inraportu v jazyce VHDL a jeho naprogramování pro příjem a vysílání informace v různých formátech. V systému je využit mikrokontrolér Picoblaze. V textu jsou popsány základní části programu jazyka VHDL, které lze nalézt na přiloženém CD.


Bp 2007 novotny jan.pdf