Bp 127 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Použití procesoru typu ARM řady Atmel AT91SAM pro řízení videokamery přes CAN

Autor: Michal Novotný

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce je jednou z mnoha součástí projektu pohyblivé základny pro sledování terénu z bezpilotního letadla pomocí několika kamer. Veškeré řízené části uvnitř základny jsou k hlavnímu počítači připojeny přes kluzné kroužky. Ty je důležité použít pro možnost neomezené rotace. Tím vzniká problém přenosu informací pro jednotlivá zařízení. Většina kamer komunikuje přes rozhraní RS232. Proto je nutné omezit počet kabelů sjednocením komunikační sběrnice. Tato práce se tedy zabývá řízením jedné z kamer pomocí řídicího mikroprocesoru umístěného mimo základnu. Ten vysílá příkazy po sběrnici CAN, které jsou na základně převedeny pro potřebu kamery. Tedy na sběrnici typu RS232. Převodník ze sběrnice typu CAN na RS232 je hlavní součástí této práce.


Bp 2007 novotny michal.pdf