Bp 128 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Snímání a předzpracování obrazu pomocíFPGA

Autor: Přemysl Papík

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce byla motivována potřebou získat zkušenosti s programováním obvodů FPGA (Field programmable gate array), které budou základem pro následný vývoj kamerového senzoru nečistot.

Práce se zabývá vývojem programu na předzpracování a zobrazení video signálu na monitoru. K realizaci byla využita vývojová deska RC10 od firmy Celoxica, která obsahuje obvod FPGA typu Xilinx XC3S1500 a další potřebné komponenty, jako jeho periferie. Veškeré operace s video signálem jsou pak prováděny jen v tomto hlavním obvodu, který umožňuje paralelní zpracování dat. Pro vývoj byly využity programovací jazyky VHDL a assembler pro mikrokontroler PicoBlaze3. Aplikaci je možno řídit pomocí definovaných zpráv přes sériovou linku RS232 z počítače.


Bp 2007 papik premysl.pdf