Bp 130 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

LinCan driver pro řadič Renesas HCAN2

Autor: Martin Petera

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

V této bakalářské práci je popsán postup vývoje driveru pro řadič Renesas HCAN2 komumikující po CAN sběrnici. Tento řadič je součástí čipu s RISC procesorem SH7760, který je umístěn na desce s vstupními-výstupními zařízeními EXM32.Tato deska se používá v několika projektech na Katedře řídicí techniky FEL. V první části práce naleznete stručný popis CAN sběrnice vnitřní struktury driveru LinCAN a EXM32 desky s SH7760 procesorovým modulem. V druhé části pak popisuji vlastní implementaci driveru pro řadič HCAN2.


Bp 2007 petera martin.pdf