Bp 134 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rychlý vývoj aplikací v automobilové elektronice

Autor: Ondřej Smítka

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá implementací protokolu LIN pro uzel Master. Teoretická část hlavně popisuje sběrnici LIN a komunikaci mezi uzly Master a Slave. Druhá část práce popisuje samotnou implementaci protokolu. Dalším cílem práce je demonstrovat možnosti rychlého vývoje zařízeních v automobilovém průmyslu pomocí nástroje Processor Expert pro procesory Freescale.


Bp 2007 smitka ondrej.pdf