Bp 138 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přehled dostupného software pro řešení soustav polynomiálních rovnic

Autor: Petr Štefan

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je vytvořit přehled volně dostupného softwaru na řešení soustav polynomiálních rovnic, naučit se ovládat nalezený software, stručně popsat (zařadit) metodu výpočtu a otestovat jej na konkrétní úloze hledání spínací sekvence pro vícehladinový konvertor stejnosměrného napětí na střídavé. Dosažené výsledky by měli být navzájem porovnány a vyhodnoceny.


Bp 2007 stefan petr.pdf