Bp 141 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přehled volně dostupného programového vybavení pro řešení parciálních diferenciálních rovnic

Autor: Jelena Tomicová

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Abstrakt: Cílem práce je najít volně dostupné výpočetní balíky pro řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou FEM (Metoda konečných prvků), tyto programy vyzkoušet, sestavit návod na jejich použití a tento návod následně aplikovat na zadaných rovnicích.


Bp 2007 tomicova jelena.pdf