Bp 142 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Databázový systém pro hodnocení studentů

Autor: Jakub Trmota

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce pojednává tvorbě databázového systému pro hodnocení studentů. Popisuje obecný aplikační objektový framework, všechny jeho objekty, metody a vlastnosti. Dále je přiložen výpis použitých modulů a nakonec jednoduchý manuál s ovládáním aplikace.


Bp 2007 trmota jakub.pdf