Bp 146 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení topného systému

Autor: Rostislav Varga

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce přináší řešení regulace topné soustavy v podniku Líhně kuřat Xaverov a.s., pobočka Habry. Na základě informací o regulované soustavě získaných z technické dokumentace jsem navrhl algoritmy a vytvořil programový modul pro řídicí systém TAC XENTA od firmy Schneider Electric. Vhodnost návrhu a funkčnost celého systému jsem následně vyzkoušel v provozu. Během zkoušek byly nalezeny a odstraněny nedostatky v návrhu topného systému. Nyní je systém zcela provozuschopný.


Bp 2007 varga rostislav.pdf