Bp 148 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tvorba uživatelských formulářů v systému Drupal

Autor: Jan Zahradník

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce je zaměřená na tvoření obsahu webových stránek ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Webové stránky jsou spravovány systémem Drupal(systém pro správu obsahu). Drupal je open source software programovaný v jazyce PHP s podporou databází MySQL a PostgreSQL. Základ Drupalu tvoří jádro systému, k němu se připojují moduly různých funkcí, zajišťující rozšiřující možnosti správy obsahu, jeho tvoření, třídění, seskupování a další úpravy podle představ a nároků uživatele. Cílem práce bylo updatování systému na aktuální verzi, s tím související převedení používaného nestandardního modulu pro spravování grantů a vytvoření několika formulářů, pro typická vstupní data pomocí standardních modulů, případně vytvoření speciálního modulu pro tvorbu formulářů.


Bp 2007 zahradnik jan.pdf