Bp 149 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Robot Hero - základní měření

Autor: Jiří Zemánek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce seznamuje s historií a současným stavem mobilního robotu HERO, hodnotí použitelnost dochovaných elektronických a mechanických dílù. Součástí práce je stanovení koncepce robotu, který se bude schopen autonomnì pohybovat v neznámém prostředí a bude mít možnost bezdrátového spojení s počítačovým systémem. Koncepce obsahuje návrh struktury řídícího systému a vybavení jednotlivými systémy zajíšujícími funkci robotu. Práce popisuje návrh systému napájení včetně ochran, výběr a instalaci nových pohonů robotu a všechny provedené mechanické úpravy na robotu. Dále obsahuje výčet vlastností a možností jednotlivých řídících subsystémů, které jsou na robotu instalovány. V závěru se práce zabývá určením dynamického modelu robotu a nastavením regulátorů.


Bp 2007 zemanek jiri.pdf