Bp 14 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Knihovna pro minimalizaci logických funkcí

Autor: Šindelář Miroslav

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cíl této bakalářské práce spočívá ve vytvoření knihovny minimalizačních funkcí v jazyce C# prostředí .NET. Práce seznamuje s možnostmi zápisu logické funkce v symbolické formě, popisuje vybrané metody minimalizace, přibližuje jednotlivé postupy a algoritmy použité při realizaci knihovny. V knihovně je implementována funkce pro dekompozici rovnicově zadané funkce a heuristická metoda BOOM II.

Bp 2006 sindelar miroslav.pdf