Bakalářské práce 2006

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2006

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
12 Bukovský Libor Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče The linear electric motor as an actuator in active damping device Bp_12_cz Bp_12_en
13 Stibor Miloslav Optimální řízení nákladních výtahů Cargo lift optimal control Bp_13_cz Bp_13_en
14 Šindelář Miroslav Knihovna pro minimalizaci logických funkcí Library for Minization of Boolean Functions Bp_14_cz Bp_14_en
15 Biroščák Rastislav Kontextové prehľadávanie textu Context searching in text Bp_15_cz Bp_15_en
16 Galbavý Martin Vizualizace a vzdálené řízení v síti LonWorks Vizualization and remote control in the LonWorks Bp_16_cz Bp_16_en
17 Mlýnek Pavel Podpora výuky předmětu Systémy a modely Support for Teaching the Course Systems and Models Bp_17_cz Bp_17_en
18 Onderka Patrik Návrh regulátorů pro předepsanou fázovou bezpečnost Controller design in frequency domain Bp_18_cz Bp_18_en
19 Šemelíková Adéla Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Support of education at Department of Control Engineering (Helicopter) Bp_19_cz Bp_19_en
20 Šteffl Libor Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Control engineering teachning in bachelor study (waterstation model) Bp_20_cz Bp_20_en
21 Štola Jakub Systém pro řízení manipulátorů a robotů Motion Control System For Manipulators And Robots Bp_21_cz Bp_21_en
22 Vach Radomír Systém inteligentní elektroinstalace Electronics system for intelligent buildings Bp_22_cz Bp_22_en
23 Vít Zdeněk Řízení modelu soustavy programovatelným automatem Model Control Using Programmable Logic Controller
24 Acosta Javier Řízení modelu polohovacího zařízení Control of Model of Positioning Device Bp_24_en
25 Anderle Milan Měřicí obvod pro rozdílový kapacitní snímač Processing circuit for differential capacitive sensors Bp_25_cz Bp_25_en
26 Bartl Tomáš Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM GSM Remote Control and Monitoring System Bp_26_cz Bp_26_en
27 Cendelín Rostislav Telemetrická zařízení pro divoká zvířata Telemetry equipment for wild life animals Bp_27_cz Bp_27_en
28 Čapek Roman Dynamika biologických systémů I. Dynamic of biologics systems I. Bp_28_cz Bp_28_en
29 Čarek Lukáš Řídící jednotka pro regulaci teploty Temperature Control Unit Bp_29_cz Bp_29_en
30 Černý Radovan Vzdálené generování Ganttových diagramů Remote rendering of Gantt diagrams Bp_30_cz Bp_30_en
31 Doskočil Eduard Zařízení pro inerciální navigaci Device for Inertial Navigation Bp_31_cz Bp_31_en
32 Filas Petr Implementace modelu chování výrobců elektrické energie v liberalizovaném tržním prostředí v ČR Implementation of electricity producer model in liberalized energy market environment of the Czech Republic Bp_32_cz Bp_32_en
33 Hájek Miroslav Identifikace parametrů proudového motoru pro model letadla Dynamic parameters identification of a model turbofan engine Bp_33_cz Bp_33_en
34 Harenczyk Marek Podpora výuky laboratorních cvičení v předmětu Instrum Instrumentation of Processes- Education Support Bp_34_cz Bp_34_en
35 Hegr Zbyněk Laboratoř dynamických systémů – I. Laboratory of dynamic systems I. Bp_35_cz Bp_35_en
36 Husa Petr Laboratoř dynamických systémů – II. Laboratory of dynamic systems II. Bp_36_cz Bp_36_en
37 Chaloupek Jindřich Teoretická omezení v systémech pasivního a aktivního tlumení Theoretical Limitations in Vehicle Passive and Active Suspension Systems Bp_37_cz Bp_37_en
38 Chuman Jiří Modelování nelineárních systémů pomocí algoritmů shlukové analýzy Modelling of nonlinear systems using clustering algorithms Bp_38_cz Bp_38_en
39 Knotek Martin Software pro výpočty a vizualizaci procesních dat CNC frézky Software for processing and visualisation of proces data of a CNC cutter Bp_39_cz Bp_39_en
40 Kováčik Lukáš Realizace řadiče sběrnice CAN Implementation of CAN bus controller for programmable circuits in VHDL language Bp_40_cz Bp_40_en
41 Kozojed Aleš Aktivní systém tlumení pérování automobilu Automotive Active Suspension System Bp_41_cz Bp_41_en
42 Krajl Miloslav Odhad stavů lineárního motoru Linear Motor State Estimation Bp_42_cz Bp_42_en
43 Kubita Ivo Model obráběcího stroje Machine Tool Model Bp_43_cz Bp_43_en
44 Kudrna Vladimír Přesný optický snímač polohy Precision optical sensor Bp_44_cz Bp_44_en
45 Kunc Ondřej Podpora výuky předmětů teorie řízení v bakalářském stu Support for teaching the theory of control courses in bachelor study Bp_45_cz Bp_45_en
46 Lembacher Tomáš Simulace kulečníku Snooker simulation Bp_46_cz
47 Macháček Miroslav Vážící systém s identifikací Weight System with Identification Bp_47_cz Bp_47_en
48 Markovič Erik Systém aktivního tlumení automobilu Automotive Active Suspension System Bp_48_cz Bp_48_en
49 Mejstřík Pavel WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX Web database for BibTeX Publications Bp_49_cz Bp_49_en
50 Mrázik Josef Implementace SW pro řízeni inteligentní elektroinstalace SW Implementation of system for intelligent buildings Bp_50_cz Bp_50_en
51 Navrátil Vojtěch Grafový editor pro Scheduling toolbox TORSCHE Editor of graphs for Scheduling toolbox TORSCHE Bp_51_cz Bp_51_en
52 Novák Pavel SW pro konfiguraci vytápění objektů SW fro Heating System Configuration Bp_52_cz Bp_52_en
53 Nývlt Ondřej K09 Lab Propagator K09 Lab Propagator Bp_53_cz Bp_53_en
54 Pešek Tomáš Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu Support of control engineering education Bp_54_cz Bp_54_en
55 Ramba Jan Simulátor Petriho sítí Simulator of Petri Net Bp_55_cz Bp_55_en
56 Rusz Jan Deska vstupů/výstupů pro vývojový modul s HC12 I/O module for HC12 development kit Bp_56_cz Bp_56_en
57 Růžička Ladislav Černá skřínka do automobilu Car Crash Recorder Bp_57_cz Bp_57_en
58 Řezáč Martin Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů User interface for design of frequency domain filters Bp_58_cz Bp_58_en
59 Stejskal Jaroslav Mobilní sběr a archivace dat pomocí FPGA Spartan 3 Mobile data logging on Spartan 3 FPGA Bp_59_cz Bp_59_en
60 Strnad Tomáš Implementace modelu chování obchodníků s elektrickou energií v liberalizovaném prostředí České republiky Implementation of electricity trader behavior modelin liberalized energy market environment of the Czech Republic Bp_60_cz Bp_60_en
61 Svozil Jiří Mobilní logický analyzátor realizovaný pomocí FPGA Sparťan 3 Digital analyzer based on FPGA Spartan 3 Bp_61_cz Bp_61_en
62 Šafránek Milan Jednotka pro řízení dvouválcového motoru Control unit for two-cylinder engine Bp_62_cz Bp_62_en
63 Škarda Tomáš Mobilní paměťový osciloskop realizovaný pomocí FPGA Sparťan 3 Scope with digital memory based on FPGA Spartan 3 Bp_63_cz Bp_63_en
64 Šoufek David Válcový displej z LED diod Tubular LED display Bp_64_cz Bp_64_en
65 Švécar Zdeněk Dynamické systémy v přírodě – I. Dynamic systems in nature – I. Bp_65_cz Bp_65_en
66 Táborský Zdeněk Palubní počítač pro motocykl Board Computer for Motorcycle Bp_66_cz Bp_66_en
67 Ton Ondřej Orientace v prostředí Orientation in space Bp_67_cz Bp_67_en
68 Tran Duy Khanh Profibus FDL vrstva pro Linux Profibus FDL layer for Linux Bp_68_cz Bp_68_en
69 Troják Dušan Laboratoř dynamických systémů – III. Laboratory of dynamic systems III. Bp_69_cz Bp_69_en
70 Turza Peter Modelování a optimalizace logistických procesů v pivovarech Staropramen Logical processes modeling and optimization in Breweries Staropramen Bp_70_en
71 Váňa Martin Profibus DP slave s obvodem SPC4 Profibus DP slave based on SPC4 Bp_71_cz Bp_71_en
72 Zakucia Jozef Prezentace činnosti dynamických systémů – I. Presentation of dynamic systems - 1. Bp_72_cz Bp_72_en
73 Záruba Michael Optimalizace výroby s relativními omezeními Optimalizacion manufacture with relative limitation Bp_73_cz Bp_73_en
74 Richtr Jiří Měřič kapacit s integrovaným obvodem UTI Capacitance meter based on UTI circuit Bp_74_cz Bp_74_en