Bp 64 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Válcový displey z LED diod

Autor: Šoufek David

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat display z LED diod ve tvaru válce, ovládaném pomocí mikropočítače ATmega128 a návrhem jeho řídícího software a PC programu komunikujícím s mikropočítačem přes rozhraní RS-232. Snahou je co nejekonomičtější řešení.

Bp 2006 soufek david.pdf