Bp 52 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

SW pro konfiguraci vytápení objektu

Autor: Pavel Novák

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalárské práce je navrhnout a implementovat software pro konfiguraci systému pro inteligentní vytápení objektu. Práce je rozdelena do dvou tématických celku. První cást je venována obecne systémum pro vytápení objektu. V této cásti jsou popsané prvky, které jsou temito systémy kontrolovány, dále je zde rešena provázanost techto prvku v regulacních smyckách a výsledné regulacní zásahy. Druhá cást je venována návrhu a implementaci vhodného softwaru v prostredí .NET v jazyce C#. Výsledné konfiguracní soubory jsou potom generovány v souborech formátu XML.

Bp 2006 novak pavel.pdf