Bp 22 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém inteligentní elektroinstalace

Autor: Vach Radomír

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

22img.gif

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat přijímací modul a vysílací jednotky komunikující mezi sebou dvouvodičovým vedením (napájení, zem). Jednotka musí být schopná připojení ke sběrnici I2C nebo RS 485. Další podmínkou bylo najít nejlevnější možné řešení této úlohy.

Bp 2006 vach radomir.pdf