Bp 68 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

PROFIBUS FDL VRSTVA PRO LINUX

Autor: Tran Duy Khanh

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá problémem připojení osobního počítače k populární průmyslové sběrnici Profibus. Komerční řešení pro připojení osobního počítače k Profibusu využívají speciální rozšířující karty, ke kterým většinou technické dokumenty ani zdrojové kódy nejsou k dispozici běžným uživatelům. Navíc pořízení takových karet se softwarem je dosti nákladné, a proto není dostupné každému. Tato práce se nesnaží konkurovat těmto řešením, naopak se snaží jít svou cestou, nabídnout pokud možno nejjednodušší a nejekonomičtější řešení a přitom dosáhnout vysokých výkonů. Snahou bylo také položit základ, aby v budoucnu bylo možné použít toto řešení i na jiných operačních systémech ve světě volně šířitelných softwarů a stát se její součástí.

Hardwarové řešení spočívá ve využití osobního počítače s převodníkem z RS-232 na standard RS-485, užívaný sběrnicí Profibus, a to buď ve formě s jednoduchým převodníkem využívající standardní sériové rozhraní, nebo pomocí jednoduchých zásuvných karet s obvody UART.

Softwarově přestavuje ovladač do jádra implementující činnosti mastera, který je součástí řídicích jednotek v Profibusu. Prozatím je implementován na Linuxu. V budoucnu bych chtěl v tom pokračovat a rozšířit tuto práci i na jiné volně šířitelné operační systémy jako např. RTLinux a FreeBSD.

Bp 2006 tranduy khanh.pdf