Bp 49 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX

Autor: Pavel Mejstřík

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce WEBová databáze pro publikace ve formátu BibTeX popisuje postup tvorby Internetové aplikace pracující s databází MySQL, která je naprogramována pomocí programovacího jazyka PHP, obsahuje rozbor zadání práce, návrh datové struktury, její upravení na základě zpřesněných požadavků a realizaci aplikace v programovacím jazyce PHP.

Bp 2006 mejstrik pavel.pdf