Bp 25 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Měřící obvod pro rozdílový kapacitní snímač

Autor: Milan Anderle

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat měřící obvod s demodulátorem AD 630 pro čtyřkvadrantový rozdílový kapacitní senzor polohy. Základními bloky měřícího obvodu jsou generátor sinusového signálu pro amplitudovou modulaci a demodulátor AD 630 pro následnou demodulaci měronosného napětí na výstupu senzoru. Měřící obvod dále obsahuje filtry pro zlepšení odstupu šumu od užitečného signálu, korekci fáze a offsetu signálu. Pro pohodlnější práci s údajem o měření v poloze byl výstup měřícího obvodu připojen k PC, a to prostřednictvím multifunkční vstupně - výstupní karty MF 614. Bylo vytvořeno simulinkové schéma, které umožnuje volit směr měřeneho posuvu a zobrazuje obvodově zpracovaný údaj o poloze. Na závěr práce byl měřící obvod otestován pomocí dvou kapacitních trimrů a na jednoduchém, ručně vyrobeném kapacitním senzoru.

Bp 2006 anderle milan.pdf