Bp 51 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Grafový editor pro Scheduling toolbox TORSCHE

Autor: Vojtěch Navrátil

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

V rámci tohoto projektu se zabývám tvorbou GUI s využitím systému Handle Graphics implementovaného v Matlabu. Cílem je vytvořit uživatelsky snadno přístupný editor grafů a jejich vlastností Graphedit, který bude pracovat jako součást Scheduling toolboxu TORSCHE. V úvodu práce popisuji základy práce s grafickými objekty Matlabu, poté návrh GUI a jeho realizaci. Následuje část, v níž jsou popsány funkce Grapheditu jako import a export z/do workspace Matlabu, načítání a ukládání z/do binárního souboru *.mat, kreslení vrcholů, hran a jejich mazání a další. Závěrečnou část věnuji systému zásuvných modulů umožňujícímu připojení funkcí, které jsou součástí Scheduling toolboxu nebo které uživatel implementuje sám.

Bp 2006 navratil vojtech.pdf