Bp 71 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Profibus DP slave s SPC4

Autor: Martin Váňa

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato práce je zaměřena na krátké seznámení se sběrnicí Profibus DP a dále pak na návrh HW zařízení Profibus DP slave s využitím obvodu ASIC SPC4-2 od firmy Siemens. Tento obvod je využíván jako periferie k mikroproce- sorovému modulu MCF5235BCC, který je založen na procesoru Freescale ColdFire M5235. Poslední část se zabývá vývojem softwaru pro obsluhu ob- vodu SPC4-2 pomocí procesoru. Na práci se bude nadále pokračovat. Postupnou implementací vyšších verzí Profibus DP V1, V2. Dále se předpokladá využití k polohování pohonů prostřednictvím sítě Profibus.

Bp 2006 vana martin.pdf