Bp 74 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Měřič kapacit s integrovaným obvodem UTI

Autor: Jiří Richtr

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat měřící obvod s demodulátorem AD630 pro čtyřkvadrantový rozdílový kapacitní senzor polohy. Základními bloky měřicího obvodu jsou generátor sinusového signálu pro amplitudovou modulaci a demodulátor AD 630 pro následnou demodulaci měronosného napětí na výstupu senzoru. Měřicí obvod dále obsahuje filtry pro zlepšení odstupu šumu od užitečného signálu, korekci fáze a offsetu signálu. Pro pohodlnější práci s údajem o měřené poloze byl výstup měřicího obvodu připojen k PC, a to prostřednictvím multifunkční vstupně - výstupní karty MF 614. Bylo vytvořeno simulinkové schéma, které umožňuje volit směr měřeného posuvu a zobrazuje obvodově zpracovaný údaj o poloze. Na závěr práce byl měřicí obvod otestován pomocí dvou kapacitních trimrů a na jednoduchém, ručně vyrobeném kapacitním senzoru.

Bp 2006 richtr jiri.pdf