Bp 20 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora výuky regulační techniky v bakalářském studiu (model vodárna)[edit]

Autor: Šteffl Libor

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

20img.gif

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části jsem se v laboratoři K26 seznámil s modelem Vodárny TQ. Tento model jsem následně identifikoval a na základě této identifikace jsem teoreticky navrhl dva PID regulátory. Funkčnost obou PID regulátorů jsem odzkoušel na reálném modelu vodárny. Ve druhé části jsem zpracoval kapitolu Frekvenční charakteristiky. Kapitola obsahuje řešené a neřešené příklady, které budou součástí knihy k výuce předmětů Systémy a modely a Systémy a řízení.

Bp 2006 steffl libor.pdf