Bp 59 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Mobilní sběr a archivace dat pomocí FPGA Spartan 3

Autor: Jaroslav Stejskal

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilního zařízení pro sběr a archivaci naměřených dat. Zařízení je realizováno pomocí FPGA čipu Spartan 3 na vývojové desce RC10 firmy Celoxica. Cílem je získat naměřená data v okolí uživatelem stanovené události. Data se ukládají do paměti FLASH a mohou být následně přenesena do PC přes rozhraní USB pro další zpracování. Zařízení může běžet samostatně z bateriového zdroje. Pro ovládání a prohlížení naměřených dat je využito VGA rozhraní k připojení monitoru.

Bp 2006 stejskal jaroslav.pdf