Bp 58 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Uživatelské rozhraní pro návrh frekvenčních filtrů

Autor: Martin Řezáč

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Práce popisuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro balík Matlab, sloužící k pohodlnému návrhu frekvenčních filtrů. Přínos tohoto GUI spočívá v možnosti jednoduchým způsobem měnit tvar váhových filtrů. Filtry jsou použity pro optimalizaci citlivostních funkcí zpětnovazebního systému založenou na minimalizaci jejich váhových H1 norem. Parametry vhodné pro tento případ se liší od specifikace, běžně používané v oblasti zpracování signálu.

Navržené GUI tak z uživatele, inženýra navrhujícího regulační obvod, snímá potřebu ovládat analytické vyjádření pro přenos váhových filtrů, což zrychluje a zpohodlňuje jeho práci. Použitelnost GUI je demonstrována na příkaladu návrhu regulátoru rychlosti koncového bodu pružného ramene, připojeného na hřídel stejnosměrného motoru.

Bp 2006 rezac martin.pdf