Bp 44 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přesný optický snímač polohy

Autor: Vladimír Kudrna

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s konstrukcí a dokumentací Optické myči Logitech a analyzovat možnosti oddělení obvodu ADNS-2051 který slouží pro zpracování polohy. Dále navrhnout vhodný interface pro zpracování IRC signálů o změně polohy a pro nastavení parametrů chipu a tento interface otestovat na navrženém vzorku, zhodnotit případné chyby a případné nedostatky a navrhnout jejich řešení.

Bp 2006 kudrna vladimir.pdf