Bp 26 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dálkové ovládání a dohled pomocí GSM

Autor: Tomáš Bártl

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro dálkové ovládání a dohled s využitím sítě GSM jako komunikačního média mezi uživatelem a zařízením. Práce popisuje návrh a realizaci zařízení založeného na duálním GSM modulu Siemens MC39i a procesoru ATmega128 firmy Atmel, který plní řídící funkci celého zařízení. Deskripce hardwaru navazuje na úvodní část práce, v níž je popisován GSM modul a řídící procesor. Závěr bakalářské práce je věnován popisu základního programového vybavení demonstrujícího funkčnost zhotoveného zařízení.

Bp 2006 bartl tomas.pdf