Bp 42 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Odhad stavů lineárního motoru[edit]

Autor: Miloslav Krajl

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s funkcí a základními vlast- nostmi lineárního motoru, standardními způsoby snímání veličin - polohy, rychlosti a zrychlení. Oproti klasické metodě měření polohy, využívající optických senzorů, která je velmi drahá, má tato práce za úkol nalézt alternativní řešení v podobě mag- netického měření při zachování požadované přesnosti. Principem navržené metody je přímé měření polohy pomocí magnetických senzorů – Hallových sond a zrychlení pomocí akcelerometru. Z těchto veličin může být poté odhadována rychlost. Důuraz je zde kladen na návrh optimálního počtu Hallových sond z pohledu přesnosti odhadu.

Bp 2006 krajl miloslav.pdf