Bp 41 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aktivní tlumení pérování automobilu

Autor: Aleš Kozojed

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

V této bakalářské práci se zabývámam návrhem fuzzy regulátoru pro systém aktivního tlumení automobilu. Použití aktivního pérování automobilu má dva hlavní důvody použití. Prvním je zvýšení komfortu pro posádku vozidla, druhým je zlepšení jízdních vlastností automobilu. Tyto dva požadavky se však navzájem vylučují, nelze je tedy splnit použitím pouze pasivního tlumení. Regulátor pro aktivní tlumení jsem postupně navrhoval pro čtvrtinový a poloviční model automobilu.

Základem čtvrtinového modelu jsou kolo, péro, tlumič a akční člen. Jako akční člen je zde uvažován lineárně řízený zdroj síly. Jako vstupy jsou zde používányany rychlost podvozku, zrychlení podvozku a rychlost kola. Poloviční model automobilu je složen ze dvou modelů čtvrtinových, s tím, že se zde navíc využívají informace z těžiště podvozku. Jedná se o rychlost a zrychlení těžiště modely. Regulátory jsou navrženy tak, aby minimalizovali jak výchylku kola, tak podvozku. Z provedených simulační vyplývá, že navrhované aktivní tlumení řízené fuzzy regulátorem výš se zmíněné požadavky splnilo.

Bp 2006 kozojed ales.pdf