Bp 37 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Teoretická omezení v systémech pasivního a aktivního tlumení

Autor: Jindřich Chaloupek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Teoretická omezení v systémech aktivního a pasivního pérování spočívá v porovnání frekvenčních charakteristik a odezev obou systémů na různé vstupní signály. Mezi vstupními signály se používá bílý šum, jednotkový skok, či sinusový průběh. Při řešení této úlohy jsem se zaměřil na čtvrtinový model automobilu, který byl pro zjištění frekvenčních odezev zadán. Nejdříve je však nutné rozebrat a popsat jednotlivé typy pérování, jejich užití a hlavně technologické zpracování jednotlivých typů tlumení od pasivního přes semiaktivní až po aktivní tlumení. Technologické zpracování s přehledem technických parametrů a výčtem výhod a nevýhod jsou ukázány pro jednotlivé typy odpružení.

Závěrem je stanovení teoretických omezení, které vznikají při tlumení nežádoucích vstupních signálů od vozovky. Dále porovnání aktivního a pasivního tlumení při stejném vstupním signálu. Zjištění frekvenčních odezev pro obě soustavy, porovnání výsledných frekvencích s jejich účinky na člověka. Měření provedeno pro různé tuhosti pneumatik a neodpružené hmoty při různých typech odpružení.

Bp 2006 chaloupek jindrich.pdf