Bp 72 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Prezentácia činnosti dynamických systémov -Gulička na rovine

Autor: Jozef Zakucia

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Táto bakalárska práca analyzuje reálny model Gulička na rovine. Model Guličky na rovine demonštruje riadiaci problém spojitého nestabilného systému. Úlohou bolo identifikovať daný model, teda zistiť potrebné parametre pokusom. Následne zo zistených parametrov modelu bola navrhnutá simulačná schéma daného systému, pomocou ktorej boli navrhnuté regulátory polohy guličky na rovine.

Bp 2006 zakucia jozef.pdf