Bp 56 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Deska vstupů/výstupů pro vývojový modul s HC12

Autor: Jan Rusz

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

56.jpg

Tato práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro model autodráhy. Řídící jednotka je postavena na bázi Motorola HC12D60. Skládá se ze dvou částí. V první je popsán návrh, konstrukce a realizace desky s opticky oddělenými digitálními vstupy a opticky oddělenými výstupy. Ve druhé části je popis softwarového řešení řízení modulu autodráhy.

Bp 2006 rusz jan.pdf