Bp 48 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém aktivního tlumení automobilu

Autor: Erik Markovič

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

48.jpg

Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s principy aktivního tlumení automobilu a návrhem algoritmu řízení tohoto tlumení. Aktivní tlumení je navrženo na základě dvou hlavních požadavků - komfortu a jízdních vlastností. Tyto dva požadavky se navzájem vylučují a mezi těmito požadavky je nutné zvolit kompromis. Tyto požadavky nelze splnit pasivním tlumením z důvodu jeho neměnného nastavení z výroby. Aktivní tlumič řeší tento problém přidáním akčního prvku řízeného zdroje síly.

Pro návrh řízení je zvolen čtvrtinový model automobilu, který je složen z jednoho kola, tlumiče, péra, lineárního řízeného zdroje síly a čtvrtiny hmotnosti automobilu. Na tomto modelu jsou pak navrženy a simulovány regulátory PD, LQ a H(nekonečno). Se srovnání těchto tří regulátorů vyplývá vhodnost regulace za použití teorie pro aktivní tlumení automobilu a to jak z hlediska vlastností řízeného systému, tak robustnosti.

Bp 2006 markovic erik.pdf