Bp 63 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

MOBILNÍ PAMETOVÝ OSCILOSKOP REALIZOVANÝ POMOCÍ FPGA SPARTAN 3

Autor: Tomáš Škarda

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Hlavní myšlenkou této bakalárské práce je vzít minimální hardware rešení osciloskopu a rozšírit ho o další hardware funkcní bloky. K tomuto využijeme desku RC10 Pilot s logickým obvodem Spartan 3 XC3S1500L-4. Nejduležitejší vlastností tohoto osciloskopu, je možnost rozšírení o uživatelem požadovaný funkcní blok a možnost provozu na levnejší a dostupnejší desce s logickým obvodem Spartan 3 XC3S400 .

Bp 2006 skarda tomas.pdf