Bp 31 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zařízení pro inerciální navigaci

Autor: Eduard Doskočil

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá návrhem hardwaru zařízení na inerciální navigaci v místech, kde není k dispozici signál GPS, jako například v jeskyních či pod vodní hladinou. Zařízení tvoří několik senzorů, pomocí kterých jsme schopni zjistit informace o pohybu a jeho směru. Nejdůležitějšími senzory jsou tříosý akcelerometr pro určení zrychlení se kterým se zařízení pohybuje, senzory na měření magnetického pole Země, pomocí nichž je sestrojen elektronický kompas, gyroskop na zpřesnění údajů o směru a externí modul s inklinometry, pro určení náklonu zařízení. Všechny naměřené hodnoty z výše uvedených senzorů jsou zpracovávány za pomocí 16-bitového mikroprocesoru z řady MSP430 od firmy Texas Instruments. Pro komunikaci a vizualizaci s obsluhou je použit dostatečně velký grafický dotykový displej. Naměřená a vyhodnocená data je možno ukládat do paměti a v případě potřeby je pomocí rozhraní RS232 přenést do PC, kde je možnost je dále zpracovávat a uchovávat.

Bp 2006 doskocil eduard.pdf