Bp 28 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dynamika biologických systémů Ι

Autor: Roman Čapek

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce je vytvořit počítačový model antibiotik za pomocí programu Matlab a simulovat tak jejich chování za daných podmínek. Za předpokladu úspěšné realizace by se práce mohla stát pomocníkem farmaceutů pro simulování chování konkrétních látek bez potřeby pokusů na živých organismech. Problematika je poměrně rozsáhlá a proto je tato práce specifikována jen pro určitou skupinu látek.

Bp 2006 capek roman.pdf