Bp 40 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Realizace řadiče sběrnice CAN

Autor: Lukáš Kováčik

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je návrh řadiče CAN, který používá programovatelné hradlové pole a obzvlášť software zacházející s tímto řadičem. Hardwarové provedení je založeno na existujícím projektu a byly na něm udělány jen malé změny. Na začátku mojí práce jsou uvedeny základní informace o datových sběrnicích CAN. Dále je základní popis řadiče CAN a jeho registrů. Práce pokračuje popisem vytvořeného programu, který tvoří hlavní část mojí práce. Na konci práce je testování hardwaru a softwaru dohromady.

Bp 2006 kovacik lukas.pdf