Bp 67 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Orientace v prostředí

Autor: Ondřej Ton

Bakalářské práce 2006

Stáhnout práci v PDF

67.png

V první části této bakalářské práce je cílem popis vhodných metod meření hloubky scény (pole vzdáleností ve scéne) pro orientaci mobilního zařízení – modelu héliem plněné vzducholodi. Model vzducholodi má jistá omezení, na které je kladen důraz. Tyto omezení jsou predevším nosnost modelu vzducholodi a spotřeba elektronické části. Zařízení umístěné na modelu vzducholodi by mělo být schopno měřit vzdálenosti (respektive prekážky umístené) do 10m.

V druhé části je cílem overit možnosti využití jedné z metod meření hloubky scény - aktivní triangulace za použití carového laseru a CMOS modulu. Z realizovaných částí návrhu je popsána komunikace prostřednictvím paralelního rozhraní osobního počítace s kamerou (CMOS modulem) prostřednictvím sběrnice I2C.

Bp 2006 ton ondrej.pdf