Bp 151 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model obráběcího stroje

Autor: Aleš Zikmund

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Práce se zabývá propojením modelu tříosého soustruhu s řídicí kartou pomocí níž je řízen. Čtenář se zde seznámí s kompletním popisem modelu, návrhem elektroniky a také s možností programování řídicí karty. Uvedeno je hardwarové a softwarové nastavení celého systému a popis navrženého software.


Bp 2007 zikmund ales.pdf