Bp 152 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém pro optické měření polohy

Autor: Doskočil Jan

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti návrhu optického senzoru polohy a jeho realizace. Analýza představuje vhodný výběr páru vysílače a detektoru záření, které jsou základním prvkem optického snímače. Realizace představuje návrh snímače a jeho konstrukce. Ta nám umožňuje otestování měřícího obvodu, dále doplněného o vyhodnocovací část. Měření a vyhodnocení signálu je realizováno pomocí uživatelského prostředí Simulink v Matlabu

Bp 2007 doskocil jan.pdf