Bp 154 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model převíjení s rychlými servomechanismy

Autor: Fiala Jan

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

154 bp.gif

Tato práce je zaměřena na úpravu již existujícího modelu převíjecího stroje, který v rámci své diplomové práce sestavil Michal Roh.

Hlavní úprava se týká využití pomocné zpětné vazby (Auxiliary Feedback) servozesilovače Kinetix 6000, což zahrnuje připojení inkrementálního snímače k příslušnému konektoru zesilovače a úpravu stávajícího programu pro využití této zpětné vazby.

Dále je zde teoreticky popsáno několik možných elektromechanických řešení problému uvolnění přítlaku malého variátorového kola k velkému, když je stroj vypnut. Vyřešení tohoto nedostatku je žádoucí pro pohodlnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Bp 2007 fiala jan.pdf