Bp 157 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Fuzzy model chování dispečera výkonové rovnováhy

Autor: Chodounský Jakub

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

157 bp.gif

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se se stávajícím modelem SESyS a navrhnout část modelu dispečera výkonové rovnováhy, provádějící aktivaci terciární regulace, pomocí fuzzy modelování.V této práci je nejdříve stručně popsán model SESyS. Po té je popsán celý model dispečera výkonové rovnováhy. Dále práce obsahuje návrh několika modelů dispečera výkonové rovnováhy a jejich srovnání. V závěru je pak srovnán nejlepší z navržených modelů se stávajícím modelem dispečera výkonové rovnováhy.

Bp 2008 chodounsky jakub.pdf