Bp 159 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Regulace chladicí kapaliny v odlévacím stroji

Autor: Kujawa Lukáš

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

159 bp.gif

Tato práce vznikla na základe požadavku firmy Aisan Bitron Louny s.r.o., která se zabývá výrobou cerpadel. Úkolem této bakalárské práce je vytvorit matematický model odlévacího stroje, kterým jsou vyrábené lopatky cerpadel a nalezení vhodného regulátoru pro rízení technologie, konkrétne, teploty chladicí kapaliny na výtoku odlévacího stroje. Hlavním požadavkem je aby teplota vody byla konstantní po celou dobu trvání odlévacího cyklu.

Bp 2008 kujawa lukas.pdf