Bp 163 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídící sytémy pro UAV prostředky

Autor: Michal Padyšák

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

163 bp.gif

Táto bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na projekt RAMA Katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, kterého účelem je vývoj a konstrukce univerzálního a kompaktního řídícího systému pro malá UAV. Součástí práce je hodnocení webových stránek projektu a návrh regulátorů pro nejnižší hladinu řídícího systému UAV helikoptéry.

Druhá část této bakalářské práce je zaměřena na společný projekt Katedry řídící techniky FEL ČVUT a VTUL Praha zaměřeného na vývoj stabilizované základny pro malá UAV. Jsou srovnány vlastnosti vhodných mikrokontrolérů ATMEL pro řídící systém stabilizované základny. Na konec této práce byl napsán program pro testování doby výpočtu algoritmů pro mikrokontrolér AT91SAM7X256

Bp 2008 padysak michal.pdf