Bp 166 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC

Autor: Martin Cicvárek

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

166 bp.gif

Predikce. Podle slovníku z Wikipedie predikce označuje obecně předpověd', předvídání, předpoklad budoucího průběhu či stavu, například odhad budoucích hodnot průběhu nějakého jevu, procesu či děje.

Znalost pravděpodobně hodnoty sledovaného signálu v některém z příštích výpočetních kroků může být velice užitečná. Přesto predikce nepatří mezi metody, které by byly dnes často využívány v aplikacích programovatelných automatů PLC. Věřím, že vytvořené knihovny s funkčním blokem, který by predikci ovládal, by tento stav mohlo změnit. Jako metodu predikce jsem zvolil algoritmus diferenční polynomiální predikce, protože z výsledků diplomové práce pana Kozderky [3] vykazuje výborné vlastnosti, hlavně jednoduchost výpočtu.

Bp 2008 cicvarek martin.pdf