Bp 168 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Interface pro spojení vývojového systému dSpace MicroBox s lineárním spalovacím motorem LCE 02

Autor: Tomáš Haubert

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu desky interface mezi řídicí jednotkou MicroAutoBox od firmy dSpace a lineárním spalovacím motorem LCE 02. Lineární spalovací motor je strojem přeměňujícím chemickou energii paliva na elektrickou energii. Řízení takovéhoto motoru požaduje výkonný řídicí systém. Stávající řídicí systém je tvořen průmyslovým počítačem od firmy dSpace a dalšími moduly. Nový řídicí systém bude tvořen MicroAutoBoxem a navrženým interface, který musí být kompatibilní se stávajícími moduly (zejména výkonovým můstkem) a zároveň poskytuje dostatek vstupů a výstupů, s jejichž využitím se do budoucna počítá.

Bp 2008 haubert tomas.pdf