Bp 169 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Operační systémy PikeOS a LINUX

Autor: Michal Hrouda

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

169 bp cz.gif

V této bakalářské práci je popsán operační systém Linux a s ním související produkt PikeOS firmy Sysgo, provozovaný na modulu s procesorem Freescale MPC5200. V první části jsem se zaměřil na samotný procesorový modul, zatímco v následujících na samotné systéemy Linux a PikeOS, jejich popis a způsob kompilace a konfigurace pro uvedený modul.

Bp 2008 hrouda michal.pdf