Bp 170 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimální nastavení PID regulátorů

Autor: Adam Chalupa

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Cílem bakalářské práce je navrhnout soubor funkcí, které by mohly být použity k optimálnímu nastavení PID regulátoru. Procedury jsou napsány v programu Matlab a optimalizovány pomocí vnitřních funkcí tohoto programu. Regulátory navržené tímto způsobem jsou následně porovnávány s regulátory, které jsou navržené klasickými frekvenčními metodami. Regulátory jsou aplikovány na systémy různých řádů, na kterých je posuzována kvalita jejich regulace.

Bp 2008 chalupa adam.pdf